Tietonne tallennetaan asiakasrekisteriimme.
Henkilötietolaki 1999/523 10 § rekisteriseloste.