Jätehuoltoviranomainen käsittelee ilmoitukset noin kuuden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Hakijalle ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostitse, kun ilmoitus on käsitelty.

Ilmoitus voidaan hyväksyä, kun ilmoituksessa on annettu riittävät tiedot jätevesilietteiden käsittelystä, ja käsittely on ilmoituksen perusteella asianmukaista. Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää täydentämään ilmoituksen tietoja ennen hyväksyntää. Ilmoitusta ei voida hyväksyä, mikäli jätevesilietteiden käsittely ei ole jätehuoltomääräysten mukaista.

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä annetaan tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kuntien jäteyhtiölle Jätekukko Oy:lle. Tieto jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä merkitään jätehuollon asiakasrekisteriin.

Lisätietoja asiasta antaa Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelu puh. 017 185 668 (ma-to klo 9.00 – 15.00) tai sähköpostilla jatelautakunta(at)kuopio.fi.