Tietonne tallennetaan Kuopion kaupungin hulevesien rajakohtalausuntorekisteriin. Henkilötietolaki 1999/523 10 § rekisteriseloste ja EU:n yleinen tieosuoja-asetus (2016/679).